Flyer Workshop in Tutzing 25-6-2023.pdf

Пренаталната диагностика репродуктивни права, проблеми и перспективи

Резюме на магистърска теза, защитена през февруари 2012 г. от  Любослава Костова, МП Социални изследвания на пола към специалност Философия на Филисофски факултет на СУ „Св. Климент Охридски” Конкретният повод за интереса и написването на тази работа е личен, провокиран от прекия ми сблъсък с естеството на генетични изследвания, и в частност на пренатална диагностика […]

Flyer Workshop in Tutzing 25-6-2023.pdf

Природата, човекът, техниката. Критика на антропоцентризма и проект за етика на бъдещето при Ханс Йоанс

Резюме на магистърска теза защитена на 17.03.2010 от Ирина Георгиева, магистрант в МП Практическа философия към специалност Философия на Философски факултет при СУ “Св. Климент Охридски” Настоящата магистърска теза разглежда проблема за бъдещето на технологичния свят.. Темата за ефектите от приложенията на научните постижения е особено актуална в последните няколко десетилетия. Днес, превърнала се от […]

Flyer Workshop in Tutzing 25-6-2023.pdf

Морални проблеми при оплождане ин витро

Резюме на дисертация, защитена на 03.12.2009 от Ася Асенова Самото неговорене за невъзможността да имаш дете е съществен морален проблем. Най-напред, трудността е породена от табуизирането на сексуалността и репродукцията в България почти до края на 20 в. От друга страна, безплодието е деликатна тема за споделяне, тъй като е личен и съкровен проблем. Конструираните […]

Flyer Workshop in Tutzing 25-6-2023.pdf

Теологически аргументи за ценността на човешкия живот в съвременните биоетически дискусии

Резюме на магистърска теза, защитена през юли 2009 г. от Петър Наков, МП Практическа философия към специалност Философия на Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски” Проблемът, който се опитах да изясня в дипломната работа е проблемът за човешкото достойнство в биоетическите дискусии днес. С бързото развитие на биомедицината и биотехнологиите, възникват сериозни морални въпроси, свързани с човешката личност – човешки права, човешко достойнство и […]

Flyer Workshop in Tutzing 25-6-2023.pdf

Питър Сингър за етиката

Лена Тодорова, Магистърска програма – Практическа философия, 2008/2009 Фрагменти от глава 1 на „Practical ethics”, Singer, P., Cambridge University Press, 1979 За Питър Сингър Роден на 06.07.1946 г. в Мелбърн, Австралия. Професор по биоетика в Принстънския университет и почетен професор на университета Мелбърн. Автор на работите “Демокрация и непослушание”, “Разширяващият се кръг”, “Практическа етика”, „Записки […]