Отзив от Международното лятно училище по биоетика, 4-10.09.2017

 

Международно лятно училище по биоетика

БИОЕТИКАТА В КОНТЕКСТ IV:

ДИАЛОГЪТ МЕЖДУ ФИЛОСОФИЯТА И НАУКИТЕ ЗА ЖИВОТА. ТЕОРЕТИЧЕСКИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ

В периода 4-10 септември 2017 г. в Творчески дом „Китен“ се проведе Международното лятно училище по биоетика, домакин на което за пръв път беше Софийски университет „Св. Климент Охридски“. То е инициатива, обвързана тясно с   магистърската програма „Интегративна биоетика“ към Философски факултет.

Лятното училище срещна за четвърти път преподаватели, изследователи, студенти и докторанти с интереси в областта на биоетиката, представляващи няколко европейски университета – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Университета за дистанционно обучение в Хаген и Университетите на Крит, Солун, Загреб и Линц.

За първи път лятното училище е проведено през 2012 г. в Берлин, в рамките на проект по Европейска програма „Учене през целия живот“, ръководен от проф. Томас Сьорен Хофман от Университета в Хаген, Германия. По традиция, всяка година събитието поставя акцент върху определена област от научното поле, като от началото на провеждането си до настоящата година училището е провеждано с фокус върху следните теми, обединени от общото заглавие Биоетиката в контекст:

Индивидуална воля и етико-правни конструкции на волята в биоетиката (Берлин, Германия, 2012 г.);

Автономия, достойнство и живот като основни понятия на медицинската етика и биоетиката (Ретимно, Крит, 2013 г.);

Биоетиката като научен и социален проект: Идеята за интегративна биоетика (Тутцинг, Германия, 2016 г.);

Диалогът между философията и науките за живота. Теоретически и практически проблеми (Китен, България, 2017 г.).

В програмата на тазгодишното събитие бяха предвидени лекции, студентски презентации и семинари. Сред лекторите бяха доц. Валентина Кънева (София) с тема върху научните експерименти и етиката на медицинските изследвания, проф. Христо Тодоров (София), който разгледа проблема с комерсиализацията на донорството на органи и тъкани, проф. Димитър Денков (София), който представи биоетическата хипертеза в Кантовата антропология и география, проф. Стилиян Йотов с доклад върху потенциалността в биологията, проф. Томас Сьорен Хофман (Хаген), който запозна аудиторията с тема върху връзката между философия на природата, природните науки и науките за живота; проф. Елени Калокайрину (Солун) с доклад върху автономията и усилването на човешки способности;  проф. Ставрула Цинорема (Крит) разгледа проблеми на етиката в науките за живота, доц. Михаел Шпикер (Тутцинг) – проблеми около Big Data, а проф. Хървое Юрич (Загреб) изгради лекцията си върху етическите предизвикателства пред човешкото клониране.

В рамките на лятното училище участие взеха двадесет студенти и докторанти от изброените университети, които представиха своите разработки в рамките на тематични блокове. Те имаха възможност да вземат участие и в научни семинари, тематично организирани от страна на преподавателския екип.

Събитието, превърнало се в традиционно, предоставя възможност на преподаватели, докторанти и млади изследователи от областта на философията, биологията, медицината, правото, теологията и социалните науки да обменят опит и идеи от интердисциплинарното поле на биоетиката, постепенно изграждайки устойчива научна общност.

Лятното училище приключи с обявяването на предстоящото му пето издание от проф. Томас Сьорен Хофман. Домакин на събитието, което ще се проведе в периода 17-24 юни 2018 г., за втори път ще бъде Академията за политическо образование в Тутцинг, Германия.

Снимки от събитието

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *