Проекти и събития

2016 г.

 

2015 г.

 

2014 г.

 

2013 г.

 

2012 г.

2011 г.

  • International MA degree Program ”Integrativе Bioethics”международен проект за развитие на образованието по биоетика, финансиран от DAAD с ръководител проф. Валтер Швайдлер, 2010 и 2011 г.
  • ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВИ СБОРНИЦИ, 01.12.2011 г.

 

2010 г. 

 

2009 г. 

  • АВТОНОМИЯ И ГРАНИЦИ НА АВТОНОМИЯТА В БИОЕТИКАТА, 2009 г. и 2010 г., Фонд за научни изследвания към СУ „Св. Климент Охридски”  (Ръководител на проекта: д-р Валентина Кънева)
  • ПЕТИ ЮГОИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ ПО БИОЕТИКА, Сараево, ноември 2009

 

2008 г.

 

2007 г. 

  • ЕТИКА НА ГРИЖАТА И СОЦИАЛНА ПРАКТИКА, 2007 г., Фонд за научни изследвания към СУ „Св. Кл. Охридски”
    (Ръководител на проекта: проф. д-р Недялка Видева)
  • ТРЕТИ ЮГОИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ ПО БИОЕТИКА, Мали Лошини, Хърватия, септември 2007 г.

 

2006 г.

2005 г.

 

2004 г.