Biopravo1_Face-215x320

Видения в кутията на Пандора. Биоправо. Книга първа, Стоян Ставру

Подзаглавие: „Юридическа митология на човешкото тяло. Флуктуации на правосубектността.„ „С развитието на биотехнологиите и биомедицината редица понятия от социалната и правната сфера бяха поставени пред изпитание. Учени от различни държави отвориха Кутията на Пандора и продължават да ни предлагат невъзможното. Вече няколко десетилетия биоетиката води своите битки за дефиниране на границите в науката. В началото […]

Biopravo2_Face

Видения в кутията на Пандора. Биоправо. Книга втора, Стоян Ставру

Подзаглавие: Мутации при човешката репродукция. Карнавалната смърт – правни аспекти. „Веднъж родило се, биоправото е ангажирано с едни от най-важните въпроси на човешкото съществуване: къде са границите на желанието на едно семейство да има свое дете, когато науката му позволява все повече възможности (какво е основанието да отхвърлим тези възможности); нужни ли са всички онези табута […]

26053

Етиката в света на биотехнологиите, Станка Христова

„Това са, с една дума, предизвикателствата на биоетиката, предизвикателствата към нашата човешка същност, адващи от на-пъпващите нови технологически възможности за намеса в телата и умовете на човешките същества. Тези възможности основателно са възхвалявани за приноса им за благоденствието на човека. Ние сме дълбоко благодарни на съвременната медицина за многото успехи в битката срещу болести, упадък […]