Flyer Workshop in Tutzing 25-6-2023.pdf

„Културата на смъртта” срещу „културата на живота” в биоетическите дискусии

Александра Трайкова, специалност Философия Така наречените „култура на живота” и „култура на смъртта” са двете страни на конфликт, характерен за втората половина на двадесети век. Tе засягат множество въпроси, като се започне от животоподдържащите системи, евтаназията, самоубийството, подпомогнатото (асистирано) самоубийство и аборта и се стигне до контрацепцията. Основен е конфликтът между тези две култури по отношение […]