a0270dd4-c9a8-41ce-9acd-9abfc19df2c6

15-и Лошински дни на Биоетиката, 15-18 май 2016 г.

В периода 15-18 май 2016 г. предстои провеждането за петнадесета година на международната научна конференция „Лошински дни на Биоетиката“ в гр. Мали Лошин, Хърватска. Конференцията се организира от Хърватското философско дружество и Хърватското биоетическо дружество. В рамките на събитието ще се проведе и симпозуим „Интегративната биоетика и новата епоха“. Информация относно важни срокове и условия […]