Korica_Tialo-e1307812848919

Човешкото тяло като предмет на вещни права, Стоян Ставру

„Многобройните постижения на научно техническия прогрес, развитието на биотехнологиите и нарастващите възможности на генетиката като наука поставят с все по-голяма актуалност въпросите, свързани с отношението на правото към човешкото тяло. Част от тези въпроси са: Собственик ли е човекът на своето тяло и каква е юридическата съдба на последното след настъпването на смъртта? Каква е […]