БИОетичните решения, Станка Христова

35539

„Биоетичните решения“ е продължение на изследванията па авторката в областта на биоетиката –35539 „От Франкенщайн до Доли“ (1999) и „Етиката в света на биотехнологиите“ (2009). Етиката на вземане на решения е най-новата и перспективна част на практическото етическо знание. Нейната поява е резултат от търсенето на изход от трудностите пред вземането на етични решения в съвременния ценностно многообразен свят. Включването и в биоетическия дискурс е свързано с развитието на биотехнологиите. Биоетичните решения надхвърлят границите на индивидуалния морален избор, изискват екипност, гражданско участие и контрол, етическа експертиза и морална легитимация, основана върху споделени ценности.

В книгата се търсят отговори на въпросите:

• Какво представляват биоетичните решения и какви са техните особености;
• Кои са необходимите условия, предпоставки и аргументи за вземането на адекватни биоетични решения;
• Как да се избягват грешките и предразсъдъците в моралното мислене;
• Какви модели на етични решения съществуват;
• Какви са границите на тяхната приложимост;
• Възможен ли е универсален модел;
• Кои са основните етически рискове в биомедицинските изследвания върху пациенти;
• Има ли граници личната автономия и кои решения са етически оправдани при ограничена автономия на пациента;
• Кой и за какви цели има право да взема решения относно употребата на биомедицинска информация;
• Съществуват ли морални бариери при лечението на болката;
• Какво влияние оказва! митовете за преживяването на болката от децата върху решенията за справянето с нея;
• Необходима ли е етическа експертиза при изготвянето на правни регулативи в областта на биотехнологиите.

Към съдържанието: Станка Христова. БИОетичните решения. С., Авангард Прима, 2014.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *