ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ

  • Международно лятно училище по биоетика Биоетиката в контекст IV

„Диалогът между философията и науките за живота. Теоретически и практически проблеми“

4-10 септември 2017 г., ТД Китен на СУ „Св. Климент Охридски“

Обява за лятното училище по биоетика

Представяне на събитието на страницата на Fernuniversität in Hagen (EN)

 

  • Международно лятно училище по биоетика Биоетиката в контекст III

„Биоетиката като научен и обществен проект. Идеята за интегративна биоетика”

20 – 26 юни 2016 г., Академия за политическо образование, Тутцинг, Германия

Към програмата на събитието 

Кратък обзорен материал от събитието

Сборник с доклади от събитието

 

  • Международно лятно училище по биоетика Биоетиката в контекст II

„Автономия, достойнство и живот като основни понятия в медицинската етика и биоетиката”

31 август – 13 септември 2013 г., Университета на Крит, Ретимно, о. Крит

Към програмата на събитието  

 

  • Международно лятно училище по биоетика Биоетиката в контекст I

„Индивидуална воля и етико-правни конструкти на волята в медицинската етика и биоетиката”

17 – 30 юни 2012 г., Регионален център – Берлин на Университета за дистанционно обучение в Хаген

Към програмата на събитието

 

  •  Международно лятно училище по биоетика 

Към уебсайта на проекта