Медии

Нацистите и препарираните мозъци, автор: Бригите Остерат, източник: DW, 07.05.2017 г.

Радоенциклопедия „Граници на човешкото тяло“: Да се родиш във времто на високите технологии, автор: Росица Панайотова, участници: проф. д-р Стилиян Йотов, доц. д-р Валентина Кънева, д-р Стоян Ставру

Радиоенциклопедия „Границите на човешкото тяло“: Тялото и кутията на Пандора, автор: Росица Панайотова, участници: доц. д-р Валентина Кънева, доц. д-р Ина Димитрова, д-р Стоян Ставру, дата: 22.02.2017 г.

Радиоенциклопедия „Границите на човешкото тяло“: Тялото, смъртта и копнежът за безсмъртие, автор: Росица Панайотова, участници: доц. д-р Валентина Кънева, доц. д-р Ина Димитрова, д-р Стоян Ставру, д-р Петър Горанов, дата: 01.03.2017 г.

Studien mit Demenzkranken: Wichtige Aspekte fehlen in der DiskussionИнтервю на В. Кънева, Т.С. Хофман и М. Кнауп по повод промяната в Закона за лекарствените средства в Германия от ноември 2016 г.