Публикации

Йотов, Ст., Два дискурса – една цел?, Култура, бр. 11

Йотов, Ст., Има ли права ембрионът?, Култура, бр. 20 (2503)

Кънева, В.Накъде се движим? Към Хъксли?, Култура, бр. 6 (2712)

Кънева, В.За етиката в медицината и биоетиката, Култура, бр. 25 (2643)

Кънева, В., Защо законовото предложение изпреварва тежката дискусия за евтаназията?, Mediapool

Кънева, В.Споровете около понятието за достойнство в биоетикатаХристиянство и култура, бр. 107

Кънева, В. Биоетиката в програмата на философската специалност, Етически изследвания, бр. 6

Петкова, Б., Подарено време: Продължаване на бременността при „несъвместими с живота“ диагнози и перинатален хоспис, доклад от Трета национална конференция по биоетика и биоправо, 2015 г.

Ставру, С., Една история за липсващите 50 грама, относно решение № 3008/17.03.2016 г. по адм. дело № 6275/2015 на Върховния административен съд за разликата между абортиран плод и човешко същество

Янакиев, К., Може ли роденият да се окаже нероден?, Портал Култура 

Янакиев, К., Може ли роденият да се окаже нероден? (2), Портал Култура

Дикьотер, Ф.Евгеничен ли е китайският закон?, Култура

Йонас, Х., Защо модерната техника е предмет на етиката, сп. PHILOSOPHIA

 сп. Социологически проблеми, тема на брой 1-2 от 2006 г. Биополитика и биоетика (съдържание)