Етични и правни граници на съвременните медицински грижи, В. Кънева и С. Ставру (съст.)

В. Кънева и С. Ставру (съст.), С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2015. Излезе от печат сборникът „Етични и правни граници на съвременните медицински грижи“, съдържащ докладите, представени в рамките на Втората националната конференция по биоетика и биоправо, която се проведе в края на 2014 г. Изданието, както и предшествалото го събитие, носи дух на интердисциплинарност и събира […]

73

Synthesis philosophica

Synthesis philosophica е международен научен журнал на Хърватското философско общество, Загреб. Журналът е познат с това, че е отворен към нови идеи, подходи и методологии и осигурява пространство за взаимодействие и диалог между различни научни полета. Тук можете да откриете част от докладите, представени на Международното лятно училище по биоетика, проведено през 2013 г. в Крит.

978-3-319-23847-0

Public Health Ethics: Cases Spanning the Globe

Съставители: Drue H. Barrett, Leonard H. Ortmann, Angus Dawson, Carla Saenz, Andreas Reis, Gail Bolan Учебникът на Centres of Disease Control, Atlanta, USA с теоретични разработки и казуси в областта на етиката на общественото здраве може да бъде свален от тук.

12197578_10208238700793601_430829236_o

Клинична етична консултация, Силвия Александрова-Янкуловска

Излезе от печат монографията на проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска (МУ-Плевен) под наслов „Клинична етична консултация“, БКИ, 2015. Към съдържанието на монографията.

35539

БИОетичните решения, Станка Христова

„Биоетичните решения“ е продължение на изследванията па авторката в областта на биоетиката – „От Франкенщайн до Доли“ (1999) и „Етиката в света на биотехнологиите“ (2009). Етиката на вземане на решения е най-новата и перспективна част на практическото етическо знание. Нейната поява е резултат от търсенето на изход от трудностите пред вземането на етични решения в […]