plato

Прием в МП Интегративна биоетика 2017/2018 г.

Скъпи колеги, приемът в магистърска програма „Интегративна биоетика“ за учебната 2017/2018 година вече е открит! На новата платформа за магистърските програми на Философски факултет ще намерите пълна информация за необходимите документи за кандидатстване, както и за важни срокове. Възможно е електронно подаване на документите. Повече информация за програмата по биоетика ще намерите тук.  

plato

Прием в магистърска програма „Интегративна биоетика“ за учебната 2016/17 г.

Магистърската програма по Интегративна биоетика е първата програма у нас, която предлага теоретична подготовка и практическо обучение в интердисциплинарното поле на биоетиката. Програмата цели разгръщане на интегративен подход към проблемите на биоетиката, има изследователска насоченост и като най-важна задача – насърчаване на изследванията в областта на биоетиката у нас. За тази цел в рамките на […]