plato

Прием в МП Интегративна биоетика 2017/2018 г.

Скъпи колеги, приемът в магистърска програма „Интегративна биоетика“ за учебната 2017/2018 година вече е открит! На новата платформа за магистърските програми на Философски факултет ще намерите пълна информация за необходимите документи за кандидатстване, както и за важни срокове. Възможно е електронно подаване на документите. Повече информация за програмата по биоетика ще намерите тук.  

plato

Прием в магистърска програма „Интегративна биоетика“ за учебната 2016/17 г.

Магистърската програма по Интегративна биоетика е първата програма у нас, която предлага теоретична подготовка и практическо обучение в интердисциплинарното поле на биоетиката. Програмата цели разгръщане на интегративен подход към проблемите на биоетиката, има изследователска насоченост и като най-важна задача – насърчаване на изследванията в областта на биоетиката у нас. За тази цел в рамките на […]

plato

Обогатяване на биоетичения дебат относно автономия и невробиологични подобрения чрез лаканианската псиоханалитична парадигма

Магистърска програма „Интегративна биоетика” Александър Бандеров Обогатяване на биоетичения дебат относно автономия и невробиологични подобрения чрез лаканианската псиоханалитична парадигма Резюме на магистърска теза, защитена на 06.07.2016 г. Научен ръководител: д-р Стоян Ставру Съдържанието на дипломната работа е разделено в три глави – представяне на по–важните дискусии около невробиологичните подобрения (първа глава), излагане на лаканиански концепции за […]

plato

Магистърска програма „Интегративна биоетика“ при СУ „Св. Климент Охридски“

Срок на обучение: 3 семестъра Форма на обучение: редовна Ръководител: доц. д-р Валентина Кънева е-mail: vkaneva@phls.uni-sofia.bg Магистърската програма по Интегративна биоетика към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски” е първата програма у нас, която предлага теоретична подготовка и практическо обучение в интердисциплинарното поле на биоетиката. Програмата цели разгръщане на интегративен подход към проблемите на […]

plato

МАЙЧИНСТВО “БЕЗ ГРАНИЦИ” В ЕДНА ЕПОХА НА ВЪЗМОЖНОСТИ

Магистърска програма „Интегративна биоетика” Изабела Христова МАЙЧИНСТВО “БЕЗ ГРАНИЦИ” В ЕДНА ЕПОХА НА ВЪЗМОЖНОСТИ Резюме на магистърска теза, защитена на 02.07.2014 г. Научен ръководител: гл. ас. д-р Ася Асенова Увод Настоящата работа има за цел да проследи част от многоаспектните проблеми, свързани с майчинството. В тези страници няма позитивни примери за добро майчинство, не защото […]