Контакти

За контакти:

–––––––––––––––––

доц. д-р Валентина Кънева

Ръководител на магистърска програма „Интегративна биоетика“

vkaneva@phls.uni-sofia.bg

д-р Ася Асенова

assia_assenova@abv.bg

Маргарита Габровска, докторант

gabrovska.m@gmail.com