Студентски текстове

Етически проблеми при опити с ембриони, Аглая Денкова, МП „Интегративна биоетика“, випуск 2015/2016

„Пътят към детето…“, курсови работи на студентите от МП Интегративна биоетика в курс „Репродуктивна етика“, 2013 г.

Хърватската дискусия за ГМО, материалът е подготвен от Лена Тодорова по доклада „Биоетиката в условията на посткомунизма – случаят с Хърватия“

Дебатите ЗА и ПРОТИВ сурогатното майчинство в bg-mamma.com и zachatie.org

Сурогатното майчинство – представяне и проблеми

Феминистки подходи към проблема за аборта, женското тяло и еманципацията на жените

Моралната общност – феминистки и екологични провокации, резюме на дисертацията на Ралица Георгиева, защитена на 06.03.2008

Пренатална диагностика и репродуктивни права, резюме на магистърска теза на  Любослава Костова, МП Социални изследвания на пола

Природата, човекът, техниката. Критика на антропоцентризма и проект за бъдещето при Ханс Йонас, резюме на магистърска теза на Ирина Георгиева, МП Практическа философия

Морални проблеми при оплождане ин витро, резюме на дисертация на Ася Асенова, защитена на 03.12.2009 г.

Теологически аргумени за ценността на човешкия живот в съвременните биоетически дискусии, резюме на магистърска теза на Петър Наков, МП Философия

Питърс Сингър за етиката, Лена Тодорова, МП Практическа философия, Фрагменти от глава 1 на „Practical ethics”, Singer, P., Cambridge University Press, 1979

„Културата на смъртта“ срещу „културата на живота“ в биоетическите дискусии, Александра Трайкова, специалност Философия

Абортът спред исляма, Мария Кирова, специалност Философия

Експлоатация на живтони и утилитарната етика на Питър Сингър, Никола Корчагин, специалност Философия

Биоцентризъм, Дарина Ангелова, специалност Философия