Дебатите за и против сурогатното майчинство в bg-mamma.com и zachatie.org

surrogacy

surrogacy

Разгледани са дебатите в два български сайта – bg-mamma.com и zachatie.org. Открояват се три основни проблема. Първият е свързан с майката и нейните чувства. Вторият проблем е свързан с българското законодателство. Третият – с детето, като тук въпросът, който се дискутира, е как ще се обясни на детето ситуацията при неговото зачеване.

Първият сайт, който ще разгледам, е bg-mamma.com. Като ще започна с аргументите против сурогатното майчинство:

I. Чувствата на майката

 1. Голям интерес представлява сурогатната майка и нейните чувства. И това е първият от основните аргументи против сурогатното майчинство –  привързаността на майката-сурогат /така наричат дискутантите завестващата вайка/ към детето и обичта, която изпитва към него, още преди да се е родило. Едни твърдят, че поради тази причина не трябва да се узакони сурогатното майчинство.

 2. Най-споменавано е твърдението, че жените не биха били сурогатни майки освен, ако не са в помощ на братя, сестри или много близки приятели. Така според тях елементът на заплащане отпада и вследствие на което то е по-приемливо.

 3. Третият аргумент е свързан с въпроса дали за обществото е приемливо:
  две или повече страни да се договарят срещу заплащане жена да зачене и износи дете, като това води след себе си умишлено и предварително договорено отселяне не детето от жената, която го е родила Въпросът, който се обсъжда най-вече е от коя майка се отделя детето. Притесненията се обуславят от броя на майките и бащите при сурогатното майчинство.

II. Българското законодателство

 1. Първият проблем е, че майка на дете е тази, която го е родила, според сегашното ни законодателство. Това поражда невъзможност законът да й го отнеме при отказ от нейна страна, и да го даде на биологичните му родители.

 2. Вторият  аргумент против сурогатното майчинство, свързан с българското законодателство е, че това би се превърнало в „бизнес”, дори ако е налице законов регламент.

Основните въпроси, които тревожат спорещите по темата са:
– договорът е правна сделка, която води със себе си всички  последици на неизпълнение;
– какво ще се случи, ако договорът бъде развален и как става това;
– как „се отчита“ сделката и ако се окаже, че майката –сурогат е бременна “ на собствено основание”;
– какво става в случай на смърт на някой от поръчващите по време на износването на плода.

III. Чувствата на детето

 1. Тук първият аргумент против сурогатното майчинство е егоистичното желание на всяка цена да станеш родител без да си даваш ясна сметка за съдбата на едно дете. Въпросът, от който се вълнуват жените е: как да се обясни на детето за ситуацията, в която с е родило?

Аргументите в подкрепа на сурогатното майчинство са също толкова противоречиви както и аргументите против него.

 1. Чувствата на майката

Част от участниците във форума се възхищават на жени, които биха станали сурогатни майки, въпреки привързаността към детето.

 1. Българското законодателство.

1. Като първи основен аргумент изпъква възможността, при  приемането                          на закон в подкрепа на сурогатното майчинство, да се избегне съществуващото незаконно, нелегално, на „черно”.сурогатно майчинство

 1. Чувствата на детето

 2. На застъпниците за приемането на закон за сурогатното майчинство, противниците опонират с възможността за осиновяване. По този въпрос застъпниците излагат тезата, че при осиновяване стои възможността за евентуално кръвосмешение. При сурогатното майчинство този въпрос отпада.

 3. По въпроса за това как ще се обясни на детето ситуацията, при неговото раждане застъпницитетвърдят, че при осиновените деца вероятно е по-тежко обяснението, защото истинските им родители не са ги искали и е възможно те да се почувстват непълноценни от това. А при децата, родени от сурогатна майка, истинските им родители са ги искали и са били готови на всичко, за да ги имат.

По въпроса каква е дефиницията на майка, във връзка със сурогатното майчинство, мненията са, че дете сурогат би имало две биологични майки. Но майка е тази, която е отгледала детето, а не тази, която го е родила. Точно поради тази причина противниците на сурогатното майчинство смятат, че то не е нужно, след като осиновяването прави хората родители. Това е един от основните морални, породени от възможността за сурогатно майчинсво.

Следващият сайт, който ще разгледам е zachatie.org. Като цяло дебатите в zachatie.org са по-малко, отколко в bg-mamma.com. Коментарите са кратки.  Обикновено започват с желанието на някоя жена да получи повече информация по темата за сурогатното майчинство. Законно ли е в България, има ли хора, които са преминали по този път, споделят се съвети и мнения. Има жени, които търсят сурогатна майка и такива, които се предлагат за такива. Ще започна отново с аргументите против сурогатното майчинство, като специално искам да отбележа, че тук не се коментират възможните чувства на детето-сурогат:

 1. Чувствата на майката

 2. И в двата сайта интерес представлява сурогатната майка и нейните чувства спрямо нероденото дете: как една жена носеща дете 9 месеца няма да се привърже към него.

 3. Както и в bg-mamma.com, така и тук, жените биха били сурогатни майки на някои от семейството или на много близък приятел. И съответно биха поискали помощ от свои близки.

  1. Българското законодателство

  2. Коментира се и основната част от българското законодателство, където се твърди, че майка на едно дете, е жената , която го е родила. Опасенията произлизат от това, че щом една жена роди дете-сурогат, е възможно да откаже да го даде на биологичните му родители.

Интересно е, че и в двата сайта се редуват твърдения от типа:

– гениите не са от първостепенна важност.

– легализирането на тази процедура в България е една прекрасна кауза, която е помогнала на много хора и се приема като проява на добрата и помощ.

– има жени, които искат да намерят сурогатна майка, но самите те не биха го  направили и тази двусмисленост не се разбира и приема.

Трябва да се отбележи като интересно и следното, И в двата сайта като дефиниция на майка се налага твърдението, че майка на едно дете е не тази, която го е родила, а тази която го е отгледала.

One thought on “Дебатите за и против сурогатното майчинство в bg-mamma.com и zachatie.org

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *