МЕЖДУНАРОДНО ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ПО БИОЕТИКА / РЕТИМНО, КРИТ, 31.08-13.09.2013 г.

rethymnon_frontВ периода 31 август – 13 септември 2013 г. в Ретимно на о.Крит, Гърция се проведе второто международно лятно училище по биоетика Биоетиката в контекст II: автономия, достойнство и живот като базисни понятия на медицинската наука и биоетиката.Организирано е в рамките на проекта Биоетиката в контекст, подкрепен финансово от DAAD (Германска служба за академичен обмен)и програма ЕРАЗЪМ Учене през целия живот и ръководен от проф. Томас Сьорен Хофман от Университета за дистанционно обучение в Хаген, Германия. Проектът обединява пет университета – освен Университетът в Хаген участват университетите на София, Загреб, Солун и Крит.

Проектът стартира през 2012 г. с първото лятно училище, проведено в Берлин от 17 до 30 юни и посветено на понятието за индивидуална воля и етично-правните концепции за волята в медицинската етика и биоетиката. Акцентът беше върху разбирането (в интердисциплинарен план) на волята, автономията и правото на самоопределяне, както и практическото им осъществяване в т.нар. предварителни указания за лечение и решения на пациентите по отношение края на живота им.

Домакин на тазгодишното лятно училище беше Университетът на Крит в лицето на ръководителя на магистърската програма по биоетика на университета и на местния Център за биоетика проф. Ставрула Цинорема. Фокусът на презентациите, семинарите, както и провокираните от тях дискусии, беше върху базисните за биоетиката понятия автономия, достойнство и живот. Интердисциплинарната принадлежност на лекторите (философия, теология, право, медицина, естествени науки) даде на участниците в училището възможността да се запознаят със специфичния подход на всяка една от представените области към въпроси като: отношението между автономия и достойнство или основано ли е достойнството на „способността” за автономия?; как се схваща понятието за човешко достойнство в правния и политическия контекст?; какво е естеството на живота?; какви са моралните ни задължения по отношение на извънчовешката природа?; доколко трябва и можем да разширим обсега на моралната общност? и др.

В аргументацията си, споделяйки своите възгледи и предложения за възможни решения на горепосочените въпроси, лекторите се позоваваха на значими за моралната философия и в частност за биоетиката имена като Аристотел, Кант, Хегел, Алберт Швайцер, Ханс Йонас. Представени бяха и позициите на автори, съпричастни към актуалния биоетичен дебат, сред които Онора О’Нийл, Том Бючамп и Джеймс Чайлдрес,  Марта Нюсбаум, Питър Сингър и др.

Лятното училище беше открито с презентация върху Кантовото понятие за автономия и Кантовия подход в биоетиката. В първия ден, който беше планиран като въвеждащ в проблематиката, фокусът отново беше върху Кант и значимостта за биоетиката на разбирането му за човека и неговата природа. В следващите дни последователно бяха разгледани историята и разнообразните значения на автономията и достойснтвото в обсега на философията, правото и медицинската наука. Беше отделено място и на практическото реализиране на автономията и човешкото достойнство в случаи като аборт, както и при хора с увреждания, неспособни сами да се грижат за себе си. Обърна се внимание и на моралния статус на извънчовешката природа в лекции, посветени на понятието за живот, правата на животните и задълженията ни към природата. В този контекст в опит да се разясни мястото на природните науки в биоетичния дебат имаше презентации на специалисти от сферата на химията и биологията.SS_Crete

В рамките на семинарите всеки от участниците в лятното училище трябваше да представи своя презентация, базирана на предварително избран от селектираните от лекторите текст върху разглежданата проблематика. Освен това, по традиция, в последния ден те споделиха с какво участието им в лятното училище допринася за осъществяване на бъдещите им проекти – изготвяне на дипломни работи, упражняване на професията, работа в неправителствени организации и т.н. Лятното училище обогати не само академичните знания на участниците, но беше  ценен опит за тях и в личен план, давайки им възможността за среща и комуникация с хора от различни националности на едно прекрасно място, смятано за люлка на европейската култура – о. Крит.

Последната за тазгодишното лятно училище лекция, изнесена от проф. Томас Хофман, представи философското понятие за живота и неговата роля в основаването на интегративната биоетика. Тя може да се разглежда и като своеобразен преход към следващото, трето поред лятно училище, което трябва да се проведе в София. Темата е Интегративна биоетика, а ръководител от българска страна е доц. д-р Валентина Кънева, която е инициатор на една от най-новите магистърски програми на Философски факултет на СУ – Интегративна биоетика.

Ирина Георгиева, докторант по Етика

Кристина Младенова, магистърска програма ‘Интегративна биоетика’

ПРОГРАМА НА ЛЯТНОТО УЧИЛИЩЕ
http://www.fernuni-hagen.de/imperia/md/images/philosophie/philosophieii/programme_rhetymno_2013.pdf

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *