Международно лятно училище по биоетика Биоетиката в контекст IX

МЕЖДУНАРОДНО ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ПО БИОЕТИКА

Summer School Bioethics in Context IX: 

Bioethics – Biolaw – Political Consequences in a Postpandemic World

От 18 до 23 юни 2022 г. в Загреб, Хърватия ще се проведе деветото международно лятно училище по биоетика.

Обява и предварителна програма ще намерите на уебсайта на проекта:

https://www.fernuni-hagen.de/bioethik/sommerschule-2022.shtml

 

За участие в лятното училище могат да кандидатстват докторанти по философия във Философски факултет на Софийския университет, които имат интерес към темата на лятното училище и работят по биоетически проблеми.

От участниците се очаква да представят доклад или собствен проект в областта на биоетиката в рамките на 20 минути, а също – да се подготвят предварително и да участват в обсъждането на текстовете за семинарите.

Работен език: английски.

 

Подборът на участниците от Софийския университет е по документи.

Документи за кандидатстване:

  • кратка автобиография на български език;
  • мотивационно писмо на английски език (200-300 думи), в което да бъде посочено по какъв начин участието в лятното училище ще подпомогне реализирането на изследователски проект, придобиването на желана квалификация, професионална реализация, и др.;
  • сертификати за владеене на английски език (копия) или диплома от средно или висше образование, която удостоверява владеене на езика (копие).

 

Срок за подаване на документи: 15 април 2022 г.

 

Участниците ще бъдат подпомогнати от организаторите със сума, с която да поемат пътните си разходи и разходите по настаняването в Загреб.

 

Допълнителна информация и подаване на документи:

доц. д-р Валентина Кънева

Е-mail: vkaneva@phls.uni-sofia.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *