Обява: Международно лятно училище по Биоетика „Биоетиката като научен и обществен проект: Идеята за интегративна биоетика”

От 20 до 26 юни 2016 г. в Академията за политическо образование в Тутцинг, Германия ще се проведе международно лятно училище по биоетика. Лятното училище е в рамките на проект, в който участват изследователи от университетите на Хаген, София, Крит, Загреб и Тесалоники, организирано е от екипа на проф. Томас С. Хофман от Университета за дистанционно обучение в Хаген, Германия.

Обява и предварителна програма ще намерите на сайта – тук.

В лятното училище ще вземат участие общо 30 студенти от университетите – партньори по проекта. За участие в лятното училище могат да кандидатстват студенти от магистърска програма „Интегративна биоетика” и докторанти по философия от Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, които работят по биоетически проблеми.

От участниците се очаква да представят предварително подготвен реферат по текст или собствен проект в областта на биоетиката в рамките на 20 минути.

Подборът на кандидатите ще бъде по документи.

Документи за кандидатстване:

  • кратка автобиография (на български език);
  • мотивационно писмо (1 стр.), в което да бъде посочено по какъв начин участието в лятното училище ще подпомогне реализиране на изследователски проект, придобиването на желана квалификация, професионална реализация, и др.;
  • дипломи за завършена бакалавърска и/или магистърска степен (копия);
  • сертификат за владеене на немски език (копие).

Срокът за кандидатстване е до 15 януари 2016 г.

Разходите за настаняване на участниците с дневен пансион ще бъдат поети от организаторите в рамките на проекта.

За допълнителна информация и подаване на документи:

доц. д-р Валентина Кънева

Е-mail: v.kaneva@abv.bg

Приемно време: сряда, 12-13 часа, каб. 516, блок 4.  

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *