Шесто международно лятно училище по биоетика, 30.06 – 07.07.2019 г., Хърватия

Summer School 2019 (1)

БИОЕТИКАТА В КОНТЕКСТ VI:
Човешки същества – Нечовешки същества – Природа

От 30-ти юни до 7 юли 2019 г. в хотел „Св. Криц“ (Арбания, Хърватия) се състоя шестото международно лятно училище по интегративнa биоетика, домакин на което бе Загребски Университет заедно с Университета в Сплит и Хърватското биоетическо общество. Събитието е тясно обвързано с магистърската програма „Интегративна биоетика“ към Философски факултет на Софийския университет още от нейното основаване.
Лятното училище бе организирано от Университета в Хаген заедно със Загребски университет, Университета на Крит, Солунския университет „Аристотел“, Академията за гражданско образование в Тутцинг, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Университета в Сплит, Хърватското биоетическо общество и неговия Centre of Excellence for Integrative Bioethics. Събитието срещна за шести път преподаватели и студенти от Германия, Австрия, България, Хърватия, Сърбия, Албания, Украйна, Босна и Херцеговина и Гърция, които взеха участие както с лекции, така и с презентации.
Първото лятно училище по биоетика е проведено през 2012 г. в Берлин, в рамките на проект по Европейска програма „Учене през целия живот“, ръководен от проф. Томас Сьорен Хофман от Университета в Хаген, Германия. Всяка година събитието поставя акцент върху определена област от научното поле, като през годините фокус на изследване са били следните теми, обединени от общото заглавие „Биоетиката в контекст“:
Индивидуална воля и етико-правни конструкции на волята в биоетиката (Берлин, Германия, 2012 г.);
Автономия, достойнство и живот като основни понятия на медицинската етика и биоетиката (Ретимно, Крит, 2013 г.);
Биоетиката като научен и социален проект: Идеята за интегративна биоетика (Тутцинг, Германия, 2016 г.);
Диалогът между философията и науките за живота. Теоретически и практически проблеми (Китен, България, 2017 г.).
Живот, живи тела и гени. Биоетични размисли върху новото генетично знание. (Тутцинг, Германия, 2018г.).
Организирани бяха различни семинари, лекции, студентски и докторантски презентации. Проф. Томас Сьорен Хофман (Хаген) изнесе лекция върху разбирането за природата като политически и социален проблем. Доц. Валентина Кънева (София) бе с тема върху уязвимостта при съвременното развитие на науката и биотехнологиите. Проф. Желико Калудерович (Нови Сад) припомни античните възгледи за природата, но с оглед на съвременните проблеми, свързани с отношението ни към нея. Проф. Томислав Кръзнар (Загреб) представи презентация върху разбиране за живота във философията на Хосе Ортега–и–Гасет. Д-р Маркус Ротхар (Хаген) представи на аудиторията лекция върху нормативната значимост да бъдеш човек. Д-р Макс Готшлих (Линц) изнесе вечерна лекция свързана със свободата и еманципацията на природата у Хегел. Проф. Михаел Фухс изложи различните възгледи за индивидуалността във философията при човекоподобните и нечовекоподобните същества. Проф. Спиридон Коутрофинис (Берлин/Атина) бе с доклад върху теорията на организма отвъд механистичната такава. Доц. Игор Етерович (Риека) предложи един изцяло нов прочит на третата критика на Кант с оглед на отношението към природата. Проф. Ставрула Цинорема (Крит) изнесе лекция върху човешката природа и морала у Кант. Д-р Орхан Ясич (Тузла) запозна с възгледите на ислямската теология за природата и живите същества, както и с арабската философия за околната среда. Д-р Маркус Кнауп (Хаген) ни предложи един не особено далечен поглед към киборгите и химерите. Проф. Милтиадис Ванцос (Солун) изнесе лекция върху природата от православна гледна точка. Доц. Михаел Шпикер (Бенедиктбойерн) бе с презентация върху философията на природата от гледна точка на немския идеализъм, и най-вече – Хегел. Проф. Бардил Чипи (Тирана) ни запозна с биоетичните проблеми при човешките и нечовешките същества в Албания. И проф. Хрвое Юрич (Загреб) постави проблема за отношението към нечовешките същества с оглед на етиката на отговорността.
В рамките на лятното училище участие взеха тридесет и два студенти и докторанти от изброените университети, които представиха своите доклади в тематични раздели. Също така, те имаха възможността да участват в тематичните семинари, организирани от д-р Маркус Ротхар и проф. Ставрула Цинорема. Събитието, превърнало се в традиционно, предоставя възможност на преподаватели, докторанти, и млади изследователи от областта на философията, биологията, медицината, правото, теологията, и социалните науки да обменят опит и идеи от интердисциплинарното поле на биоетиката, постепенно изграждайки устойчива научна общност.
Събитието приключи с обявяването на следващото му седмо издание от проф. Томас Сьорен Хофман.

Автор: Георги Павлов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *