Югоизточен форум по биоетика 2010

Тазгодишният форум по биоетика за Югоизточна Европа под мотото Биоетика – Медицина – Политика се състоя в Медицинския факултет на Университета в Белград, 4-7 ноември, 2010. Шестият по ред биоетически форум събра специалисти и изследователи от различни научни области. Мултидисциплинарната същност на биоетиката като дисциплина, както и базовият акцент на международната конференция предпостави наличието на различни участници, а от друга страна – отвори поле за ползотворни дискусии, интересни провокации и идеи.

Мотото зададе два основни фокуса: бяха застъпени теми с акцент върху релациите между биоетика и политика, както и с акцент върху отношенията между биоетика и медицина. Голяма част от презентациите имаха контрапункт именно отношението между биоетика и политика. Конференцията стартира с теми като: Може ли биоетиката да спаси политиката; Биоетиката като метаполитика. Той бе основен и в следващи модули с представяне на конкретни проблеми като: въпроси на грижата и справедливостта при хора с увреждания; етични дилеми и политики за решения по отношения на края на живота.

Другият основен фокус бе върху релациите между биоетика и медицина. Част от темите бяха свързани с интеракции между лекарска отговорност, медицинска биоетика и нормативна регулация. Засегната бе темата за конфликтите на интереси в медицината, както и научни проблеми и биополитически перспективи на публичното здраве. Тук бе обърнато особено внимание на здравните институции и политически влияния върху работата в здравните институции, биополитиката в съвременната политическа реалност. Изключително интересен фокус имаха презентациите, акцентиращи върху фармакологията, отново разграничени 1) биоетика и фармакология, 2) етически и политически аспекти в неврофармакология.

Биополитически перспективи зададоха модул, където намериха място провокативни идеи и връзки между метафизика, политика и антропология, биополитики и ин витро процедури, етически принципи в модерната медицинска генетика.

Очерта се отделна секция, съсредоточена върху ислям и очертаване контурите на ислямска биоетика – отговорност, биотехнологии и ислямски принципи. Отношенията между биоетика и традиционен ислям в контекста на ислямското обучение в Албания намериха място в отделна презентация.

В заключителния модул присъстваха теми като Европейската биоетика – между културата, философията, политика и медицина и изключително предизвикателни теми като Приватизация на живота и Биоетика и космополитизъм, които задават и бъдещи изследователски търсения.

Интерференциите между биоетика-медицина-политика се оказаха провокации за интердисциплинарни изследвания, интересни презентации, оживени дискусии. Част от докладите имаха национална насоченост, което способства да се изведат отличителни биополитически перспективи и характеристики за Балканите и Югоизточна Европа. Благодарение на финансовата подкрепа на DAAD, Шестият биоетически форум за Югоизточна Европа ще бъде представен в сборник с публикации на докладите, който ще бъде презентиран на нашия сайт.

Ася Асенова

Програма на форума

One thought on “Югоизточен форум по биоетика 2010

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *