Flyer Workshop in Tutzing 25-6-2023.pdf

Дебат от поредицата „Биоетика и биоправо“

На 6 февруари 2013 г. в Червената къща ще се проведе третия дебат от поредицата „Биоетика и биоправо“ – Дебат 3 „Граници на желанието да имаме дете“  – повече информация тук. Клипове на дебатите от поредицата „Биоетика и биоправо“ може да  видите тук.