Flyer Workshop in Tutzing 25-6-2023.pdf

Единадесета национална конференция по биоетика и биоправо (2023)

Единадесета национална конференция по Биоетика и Биоправо 2023 Фондация за развитие на правосъдието и Професионален сайт “Предизвикай правото!” съвместно със секция “Етически изследвания” към Института по философия и социология при Българската академия на науките и магистърска програма “Интегративна биоетика” във Философския факултет на СУ “Св. Климент Охридски” Ви канят за участие в ЕДИНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БИОЕТИКА И БИОПРАВО “ЧОВЕК И ПРИРОДА” […]

su

Седма национална конференция по биоетика и биоправо „Норми и предизвикателства“, 14.12.2019 г.

На 14-ти декември, в Нова конферентна зала, СУ „Св. Климент Охридски“, ще се проведе Седмата национална конференция по биоетика и биоправо „Норми и предизвикателства“. Към програмата на събитието.

Flyer Workshop in Tutzing 25-6-2023.pdf

Шеста национална конференция по биоетика и биоправо „Тяло и права“, 24.11.2018 г.

На 24 ноември 2018 г. в Конферентната зала на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе Шестата национална конференция по биоетика и биоправо на тема „Тяло и права“. Годишните конференции по биоетика и биоправо са инициатива на Професионален сайт „Предизвикай правото!“ и Фондация за развитие на правосъдието. Конференцията се организира съвместно със секция „Етически изследвания“ […]

Flyer Workshop in Tutzing 25-6-2023.pdf

Пета национална конференция по биоетика и биоправо “ Моделиране на живота – биоетични и биоправни хоризонти на съвременната медицина и технологии“

На 17 и 18 ноември 2017 г. ще се проведе Петата национална годишна конференция по биоетика и биоправо. Конференцията има за цел да обедини и представи разработки, доклади и проучвания на професионалисти от различни области, ангажирани с интердисциплинарните въпроси на съвременното отношение към живота като феномен на биологичното, но и като функция на технологичното. Цялата […]

Flyer Workshop in Tutzing 25-6-2023.pdf

15-и Лошински дни на Биоетиката, 15-18 май 2016 г.

В периода 15-18 май 2016 г. предстои провеждането за петнадесета година на международната научна конференция „Лошински дни на Биоетиката“ в гр. Мали Лошин, Хърватска. Конференцията се организира от Хърватското философско дружество и Хърватското биоетическо дружество. В рамките на събитието ще се проведе и симпозуим „Интегративната биоетика и новата епоха“. Информация относно важни срокове и условия […]