ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ПО БИОЕТИКА

От 17 до 30 юни 2012 г. в Берлин ще се проведе международно лятно училище по биоетика. Лятното училище е организирано в рамките на проект по Европейска програма “Учене през целия живот”, ръководен от проф. Томас Сьорен Хофман от Университета за дистанционно обучение в Хаген, Германия.
(http://www.fernuni-hagen.de/philosophie/philos2/weiterbildung.html)

Темата на лятното училище е: Индивидуална воля и етико-правни конструкции на волята в биоетиката. Фокусът ще бъде върху проблемите на автономията в биоетиката; правните, философски и политически въпроси, свързани със зачитането на личната воля; актуални дискусии върху предварителните указания за лечение в медицинската практика.

В училището ще бъдат включени 30 студенти от пет университета – партньори по проекта, в това число – 6 студенти от ФФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Програмата е за студенти от магистърска и докторска степен на обучение с интереси в областта на биоетиката. Обучението ще бъде на немски език.

Участието в програмата и успешното завършване носи на участниците 5 кредита.

Документи за кандидатстване:

  •   кратка автобиография;
  • мотивационно писмо (1 стр.), в което да бъде посочено по какъв начин участието в лятното училище ще подпомогне реализиране на изследователски проект, придобиването на желана квалификация, професионална реализация, и др.;
  • дипломи за завършена бакалавърска, магистърска степен (копия), или уверение за успех от положените семестриални изпити;
  • сертификат за владеене на немски език.

Документите за кандидатстване трябва да бъдат представени до 15 март 2012 г. при Гергана Николова, каб. 47, Ректорат.
Подборът на кандидатите ще бъде по документи. Възможно е някои от кандидатите да бъдат поканени и за събеседване.

Пътните разходи и разходите по настаняването на участниците в Берлин се поемат от организаторите в рамките на проекта.

За допълнителна информация:
д-р Валентина Кънева
Е-mail: vkaneva@phls.uni-sofia.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *