Обява: Лятно училище по биоетика, 2013

ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ПО БИОЕТИКА 

на тема:

„Автономия, достойнство и живот като основни понятия в медицинската етика и биоетиката”

 

От 31 август до 13 септември 2013 г. в Университета на Крит, Ретимно ще се проведе международно лятно училище по биоетика. Лятното училище е организирано в рамките на проект Биоетиката в контекст по Европейска програма „Учене през целия живот”, ръководен от проф. Томас Сьорен Хофман от Университета за дистанционно обучение в Хаген, Германия.

Обява и предварителна програма ще намерите на сайта:

http://www.fernuni-hagen.de/bioethik/en/2013/

 В училището ще вземат участие 30 студенти от петте университета – партньори по проекта. За участие в лятното училище могат да кандидатстват студенти от магистърска програма „Интегративна биоетика” и докторанти по етика, които работят по биоетически проблеми. Обучението ще се проведе на английски език.

Документи за кандидатстване:

–     кратка автобиография;

–     мотивационно писмо (1 стр.), в което да бъде посочено по какъв начин участието в лятното училище ще подпомогне реализиране на изследователски проект, придобиването на желана квалификация, професионална реализация, и др.;

–      дипломи за завършена бакалавърска и магистърска степен (копия);

–      уверение за успех от положените семестриални изпити;

–       сертификат за владеене на английски език.

Срокът за кандидатстване е до 15 март 2013 г. Документите трябва да бъдат подадени при г-жа Алена Македонска, каб. 62, Ректорат.

Подборът на кандидатите ще бъде по документи.

Пътните разходи и разходите за настаняване на участниците (в размер до 300 EUR) ще бъдат поети от организаторите в рамките на проекта.

За допълнителна информация:

д-р Валентина Кънева

Е-mail: v.kaneva@abv.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *