Flyer Workshop in Tutzing 25-6-2023.pdf

Биоцентризъм

Дарина Ангелова, специалност Философия Централната теза на биоцентризма е, че моралните задължения на човешките същества включват задължения към всички живи същества. Тези задължения не са, или не са само, непреки задължения към човешките същества (например задължението да опазваме редки видове, защото бъдещите поколения хора ще живеят живот с понижена ценност ако не го правим), те […]