Summer School 2019 (1)

Пътят към детето…

Публикуваните студентски материали са част от защитените курсови работи в рамките на курса по „Репродуктивна етика” в МП „Интегративна биоетика” във Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ /2012-2013/. Пътят към детето… Съдържание: Таня Калчева. До каква степен на пренаталната диагностика може да се гледа като на акт на свободен избор 2. Ирина Генова. Селекция на ембриони 3. Изабела […]

Summer School 2019 (1)

Биоцентризъм

Дарина Ангелова, специалност Философия Централната теза на биоцентризма е, че моралните задължения на човешките същества включват задължения към всички живи същества. Тези задължения не са, или не са само, непреки задължения към човешките същества (например задължението да опазваме редки видове, защото бъдещите поколения хора ще живеят живот с понижена ценност ако не го правим), те […]

Summer School 2019 (1)

Експлоатацията на животни и утилитарната етика на Питър Сингър

Никола Корчагин Неделчев, специалност Философия Видовизъм Питър Сингър пише, че Доктор Ричард Райдър въвежда термина “видовизъм” (speciesism), фиксирайки проблем, аналогичен на сексизма и расизма, а именно – предразсъдъци (и произлизащите от тях форми на тирания и експлоатация), които се градят основно върху физическите различия. Видовизмът, според него, описва дискриминиращото отношение на човека към останалите видове (голяма […]

Summer School 2019 (1)

Абортът според исляма

Мария Кирова, специалност Философия Всички основни световни религии (ислям, християнство, юдаизъм, индуизъм и др.) са единодушни в неприемането на аборта. Изкуственото прекъсване на бременността, особено когато не е свързано със здравословни проблеми на майката, се определя от повечето религиозни системи като разновидност на предумишлено убийство. Отношението на Исляма към аборта е ясно заявено в Корана. […]

Summer School 2019 (1)

„Културата на смъртта” срещу „културата на живота” в биоетическите дискусии

Александра Трайкова, специалност Философия Така наречените „култура на живота” и „култура на смъртта” са двете страни на конфликт, характерен за втората половина на двадесети век. Tе засягат множество въпроси, като се започне от животоподдържащите системи, евтаназията, самоубийството, подпомогнатото (асистирано) самоубийство и аборта и се стигне до контрацепцията. Основен е конфликтът между тези две култури по отношение […]