Flyer Workshop in Tutzing 25-6-2023.pdf

СМЪРТ И ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО. ЕВТАНАЗИЯ И ПАЛИАТИВНА ГРИЖА

Магистърска програма „Интегративна биоетика” Явор Добринов Спасов СМЪРТ И ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО. ЕВТАНАЗИЯ И ПАЛИАТИВНА ГРИЖА Резюме на магистърска теза, защитена на 12.03.2014 г. Текстът се състои от три глави и заключение. В първата глава с наименование Смъртта във философията. Отвъд болката и страданието се разглеждат автори, които третират проблематиката на смъртта отвъд най-значимия й антропологически въпрос – […]

_Layout 1

Граници на биоетиката, Валентина Кънева

„Книгата е посветена на основна за биоетиката проблематика, свързана с началото и края на човешкия живот, с различни стадии на развитие и състояния на живота. Изследването откроява сложността и многоизмерността на проблемите за аборта и репродуктивната свобода, достойнството и увредения живот, решенията в края на живота. Позициите, противопоставени в съвременните дебати, са анализирани с оглед […]

Flyer Workshop in Tutzing 25-6-2023.pdf

„Културата на смъртта” срещу „културата на живота” в биоетическите дискусии

Александра Трайкова, специалност Философия Така наречените „култура на живота” и „култура на смъртта” са двете страни на конфликт, характерен за втората половина на двадесети век. Tе засягат множество въпроси, като се започне от животоподдържащите системи, евтаназията, самоубийството, подпомогнатото (асистирано) самоубийство и аборта и се стигне до контрацепцията. Основен е конфликтът между тези две култури по отношение […]

Flyer Workshop in Tutzing 25-6-2023.pdf

Защо законовото предложение изпреварва тежката дискусия за евтаназията?

Автор: Валентина Кънева Оригинален текст: Mediapool Законопроектът за евтаназията, внесен за обсъждане в Народното събрание от г-н Корнезов, е пореден опит проблемът за евтаназията да бъде поставен на дневен ред и да се стигне до политическо решение. Начинът, по който това се прави – директно със законопроект, неизбежно води до политизиране на този и без това много […]