Flyer Workshop in Tutzing 25-6-2023.pdf

Хърватската дискусия за ГМО

По доклада Биоетиката в условията на посткомунизма – случаят с Хърватия 1 В своя доклад Анте Чович прави цялостна реконструкция и анализ на ситуацията в Хърватия с оглед на биоетиката в периода 1998 – 2004 г., окачествен като преход от конституционна хармония до институционален хаос. В теоретична рамка, конструирана около изясняването на понятието биоетична ситуация и (в […]

Flyer Workshop in Tutzing 25-6-2023.pdf

Гостуване на проф. Анте Чович в СУ „Св. Климент Охридски“

Анте Чович, професор по философия в Университета на Загреб, Хърватия Проф. Анте Чович е ръководител на Катедрата по етика към Философския факултет на Университета в Загреб. Председател е на Хърватското биоетическо дружество иорганизатор на много инициативи, свързани с развитието на биоетиката в Хърватия и в региона на Югоизточна Европа. Сред тях важно място заемат Лошинските дни на […]

etikaibioetika-600x600

Етика и биоетика, Анте Чович

Проф. д-р Анте Чович е роден през 1949 г. в гр. Сплит. Завършва философия и латински език във Философския факултет на Университета в Загреб през 1975 г. Защитава докторска дисертация през 1989 г. в областта на философията. От 1976 г. работи в Отдела за философия на Философския факултет в Загреб, където днес е редовен професор. […]