Summer School 2019 (1)

Филм: Бъдещето на храната

Филмът запознава с проблемите около патентоването на генномодифицирани култури и последиците от притежаването на семена и сортове – притежаване не само съдържателно, но и на самата форма на храната изобщо от американската корпорация Монсанто. „Бъдещето на храната“ в YouTube. Линкът е към първата част, останалите 9 също са в YouTube.

Summer School 2019 (1)

Хърватската дискусия за ГМО

По доклада Биоетиката в условията на посткомунизма – случаят с Хърватия 1 В своя доклад Анте Чович прави цялостна реконструкция и анализ на ситуацията в Хърватия с оглед на биоетиката в периода 1998 – 2004 г., окачествен като преход от конституционна хармония до институционален хаос. В теоретична рамка, конструирана около изясняването на понятието биоетична ситуация и (в […]