Flyer Workshop in Tutzing 25-6-2023.pdf

Теологически аргументи за ценността на човешкия живот в съвременните биоетически дискусии

Резюме на магистърска теза, защитена през юли 2009 г. от Петър Наков, МП Практическа философия към специалност Философия на Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски” Проблемът, който се опитах да изясня в дипломната работа е проблемът за човешкото достойнство в биоетическите дискусии днес. С бързото развитие на биомедицината и биотехнологиите, възникват сериозни морални въпроси, свързани с човешката личност – човешки права, човешко достойнство и […]

Flyer Workshop in Tutzing 25-6-2023.pdf

Питър Сингър за етиката

Лена Тодорова, Магистърска програма – Практическа философия, 2008/2009 Фрагменти от глава 1 на „Practical ethics”, Singer, P., Cambridge University Press, 1979 За Питър Сингър Роден на 06.07.1946 г. в Мелбърн, Австралия. Професор по биоетика в Принстънския университет и почетен професор на университета Мелбърн. Автор на работите “Демокрация и непослушание”, “Разширяващият се кръг”, “Практическа етика”, „Записки […]

etikaibioetika-600x600

Етика и биоетика, Анте Чович

Проф. д-р Анте Чович е роден през 1949 г. в гр. Сплит. Завършва философия и латински език във Философския факултет на Университета в Загреб през 1975 г. Защитава докторска дисертация през 1989 г. в областта на философията. От 1976 г. работи в Отдела за философия на Философския факултет в Загреб, където днес е редовен професор. […]