Flyer Workshop in Tutzing 25-6-2023.pdf

Ден на Биоетиката, Медицински университет – Плевен, 6 април 2016 г.

На 6-ти април 2016 г. в Телекомуникационен ендоскопски център на Медицински Университет-Плевен Факултет „Обществено здраве“ на Медицински Университет-Плевен организира ДЕН НА БИОЕТИКАТА. Повече информация за събитието можете да откриете на страницата на МУ-Плевен. Отразяване на събитието по Програма „Хоризонт“ на БНР. Интервю за БНР.

Flyer Workshop in Tutzing 25-6-2023.pdf

Ден на Биоетиката в МУ – Плевен

На 8ми април 2015 г. в Телекомуникационен ендоскопски център на Медицински Университет – Плевен Факултет „Обществено здраве“ на Медицински Университет – Плевен организира ДЕН НА БИОЕТИКАТА. Тематични направления: Права на човека и репродукция Права на човека и генетични изследвания Права на човека и грижи в края на живота Права на човека и контрол на инфекциозните […]