Flyer Workshop in Tutzing 25-6-2023.pdf

ПЪРВИ И ВТОРИ ЮГОИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ ПО БИОЕТИКА

Валентина Кънева Социологически проблеми 1-2, 2006 ПЪРВИ И ВТОРИ ЮГОИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ ПО БИОЕТИКА (16-18 юни 2005 г. и 15-17 юни 2006 г., Мали Лошини, Република Хърватска) От 16 до 18 юни 2005 г. на остров Лошин, Република Хърватска, се проведе междуна­родна конференция на тема „Интегративна-та биоетика пред лицето на интер- и интра-културните различия“. Организатори на […]