Автономия и биоетика. Студии – част втора

gen_img_url

Съставител: Валентина Кънева

„Принципът на уважение към автономията е възприет като основен в биоетиката иgen_img_url медицинската етика. Но продължават споровете около неговото тълкуване, включително и около тълкуването на самото понятие „автономия“ – дискусиите са както по-общи, така и посветени на конкретни проблеми от медицинската практика и изследвания. А предлаганите решения имат практически следствия, важни за всекиго от нас.
Сборникът събира студии, които представят различни аспекти от проблематиката на автономията в съвременната морална и политическа философия, както и в биоетиката: от философските и етическите теми за авторитета и достойнството, през преосмислянето на автономията в биоетиката и предизвикателствата, свързани със зачитането на личните избори, към правната проблематика на съгласието за лечение и правото на (не)информираност на пациента до очевидно всекидневните вече проблеми, създавани от биотехнологиите – трансплантационната медицина, комерсиализирането на донорството, сурогатното майчинство…
Тези текстове се включват във все по-изострящата се дискусия около въпросите за зачитането на избора и достойнството на личността в медицинската сфера.“

Към съдържанието: Автономия и биоетика, Студии, 2 част , съст. В. Кънева, ИК Критика и хуманизъм, 2011

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *