Flyer Workshop in Tutzing 25-6-2023.pdf

Биоетиката? Покана за разговор

Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да ви поканим на разговор по повод на изданията Раждането на биоетиката, автор Албърт Р. Джонсън, и Автономия и биоетика, част 1, съставител Валентина Кънева (издателска къща КХ – Критика и Хуманизъм) и образованието по биоетика. 5 ноември 2012 г., 18 часа,Нова конферентна зала, Ректорат   В дискусията участват: Ина Димитрова и Росен Люцканов, Христо Тодоров, Стилиян Йотов, Стоян […]

avtonomia-i-bioetika

Автономия и биоетика. Студии – част първа

Съставител: Валентина Кънева „Проблемът за автономията и границите на автономията е сред най-важните проблеми в съвременните дискусии в областта на биоетиката и медицинската етика. Настоящата антология „Автономия и биоетика. Студии – част първа“ дава отговори на нелеките проблеми на биоетиката. „Какво разбираме под автономия? Къде са границите на неприкосновеното лично пространство? А на толкова желаното […]

gen_img_url

Автономия и биоетика. Студии – част втора

Съставител: Валентина Кънева „Принципът на уважение към автономията е възприет като основен в биоетиката и медицинската етика. Но продължават споровете около неговото тълкуване, включително и около тълкуването на самото понятие „автономия“ – дискусиите са както по-общи, така и посветени на конкретни проблеми от медицинската практика и изследвания. А предлаганите решения имат практически следствия, важни за […]