avtonomia-i-bioetika

Автономия и биоетика. Студии – част първа

Съставител: Валентина Кънева „Проблемът за автономията и границите на автономията е сред най-важните проблеми в съвременните дискусии в областта на биоетиката и медицинската етика. Настоящата антология „Автономия и биоетика. Студии – част първа“ дава отговори на нелеките проблеми на биоетиката. „Какво разбираме под автономия? Къде са границите на неприкосновеното лично пространство? А на толкова желаното […]