„Биоетика“, Силвия Александрова-Янкуловска

cover_bioetika

„Настоящето учебно пособие „Биоетика” е предназначено за студентите от различнитеcover_bioetika специалности на професионалните направления „Медицина”, „Обществено здраве” и„Здравни грижи”, по които се провежда обучение в Медицински университет – Плевен. В него е отразено съдържанието на пълния курс по медицинска етика съгласно конкретните учебни планове. Предвидените за практически занятия задачи, учебни игри, казуси за анализ и теми за разработка на есета са разположени в отделно учебно пособие „Ръководство за практически занятия по биоетика”.

Учебните програми за отделните специалности са докладвани от автора на учебника и са получили висока оценка на семинар по линия на ЮНЕСКО, организиран от Департамента по етика на науката и технологиите и проведен през м. ноември 2005 г. в гр. Сплит, Хърватска, по хармонизирането на преподаването по медицинска етика в страните от Централна и Източна Европа с това в Западноевропейските и други развити страни. Впоследствие всички наши учебни програми са включени в базите данни на Глобалната Етична Обсерватория към ЮНЕСКО (GEOBs – http://www.unesco.org/shs/ethics/geo).

В подготовката на настоящето учебно пособие са отразени новите тенденции в развитието на етичното познание и практика през последните десетилетия в Европа и в света, новите виждания и документи на Световната медицинска асоциация по различни етични проблеми. Това несъмнено превръща предлагания учебник по биоетика във важен източник на етични познания, които да подпомогнат здравните професионалисти в справянето им със съвременните предизвикателства в развитието на медицинската наука и практика.

Учебникът може да служи като ценно помагало не само за обучаващите се, но и за практикуващите лекари, ръководни здравни кадри и други здравни професионалисти.“

Към съдържанието: Биоетика, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР – МУ ПЛЕВЕН, 2010

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *