Магистърска програма „Интегративна биоетика“ при СУ „Св. Климент Охридски“

Срок на обучение: 3 семестърасу

Форма на обучение: редовна

Ръководител: доц. д-р Валентина Кънева

е-mail: vkaneva@phls.uni-sofia.bg

Магистърската програма по Интегративна биоетика към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски” е първата програма у нас, която предлага теоретична подготовка и практическо обучение в интердисциплинарното поле на биоетиката.

Програмата цели разгръщане на интегративен подход към проблемите на биоетиката, има изследователска насоченост и като най-важна задача – насърчаване на изследванията в областта на биоетиката у нас. За тази цел в рамките на курсовете по основни философски дисциплини тя разчита на усвояването на един важен за съвременните дебати и разгърнатите в тях аргументи инструментариум, за прецизността на който философията и философската етика имат съществен принос.

Магистърската програма е отворена за студенти с бакалавърска или магистърска степен по широк кръг хуманитарни и естественонаучни дисциплини, които имат интерес към етическите проблеми, свързани с развитието на биологическите науки и медицината, както и към социалните и политически измерения на проблемите.

Успешното й завършване води до степента:

Магистър по Философия – Интегративна биоетика

Завършилите програмата имат необходимата квалификация за изследователска работа по широк кръг проблеми на биоетиката. Те могат да намерят професионална реализация като аналитични специалисти в държавни институции, неправителствени организации, лечебни заведения. Включването в програмата би било особено полезно за специалисти, срещащи етически проблеми в професионалната си практика в областта на здравеопазването, образованието, правото и социалните дейности.

В рамките на международен проект, ръководен от проф. Томас Сьорен Хофман от Университета за дистанционно обучение в Хаген, Германия, обучаващите се в програмата ще имат възможност да се включат в международно лятно училище по биоетика.

Предлагани курсове по семестри:

Зимен семестър 2016/2017

Философия на природата Задължителен
Философска антропология Задължителен
Етика Задължителен
Въведение в биоетиката Задължителен
Типология на историко-философските направления Задължителен
Етика на грижата Избираем
Репродуктивна етика Избираем

Летен семестър 2016/2017

Въведение в генетиката и геномиката Задължителен
Медицинска етика Задължителен
Социални и етически аспекти на битехнологиите Задължителен
Биоправо Задължителен
Християнство и биоетика Задължителен
Философия на науката Задължителен
Биология на стволовите клетки Избираем
Автономия в биоетиката Избираем
Справедливост и солидарност в медицината Избираем
‘Оптимиране’ на човешките способности Избираем

Зимен семестър 2017/2018

Изследователски семинар

Биоетика: общество и политика

Задължителен
Медицинско право Избираем
Антропология на медицината Избираем 
Хосписни и палиативни грижи Избираем
Психологическо консултиране, психотерапия и етика Избираем
Практика/Лятно училище задължителна

 

Екип на програмата: доц. д-р Валентина Кънева, проф. дфн Стилиян Йотов, проф. д-р Недялка Видева, проф. д-р Димитър Денков, доц. д-р Владимир Теохаров, гл. ас. д-р Васил Видински, доц. д-р Румяна Крумова-Пешева (Философски факултет на СУ), проф. д-р Христо Тодоров (HБУ), гл ас. д-р Меглена Китанова, чл. кор. проф. дбн Румен Панков (Биологически факултет на СУ), доц. Костадин Нушев (Богословски факултет на СУ), проф. дмн Силвия Александрова-Янкуловска (Медицински Университет-Плевен), доц. д-р Ина Димитрова (ПУ), гл. ас. д-р Ася Асенова (ФСлФ, СУ), д-р Стоян Ставру (хон. ас. в Юридически факултет, СУ), д-р Гергана Мирчева. 

 

За допълнителна информация:

доц. д-р Валентина Кънева

Е-mail: vkaneva@phls.uni-sofia.bg

3 thoughts on “Магистърска програма „Интегративна биоетика“ при СУ „Св. Климент Охридски“

 1. Daniela Ivanova says:

  Здравейте!

  Ветеринарен лекар съм, от Варна. Имам собствена практика, амбулатория.
  Интересувам се от магистърската програма „Интегративна биоетика“.
  Ще съм благодарна да получа от Вас информация за програмата,дисциплините,таксата , на посочената електронна поща.

  Поздрави!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *