Прием в магистърска програма „Интегративна биоетика“ за учебната 2016/17 г.

suМагистърската програма по Интегративна биоетика е първата програма у нас, която предлага теоретична подготовка и практическо обучение в интердисциплинарното поле на биоетиката. Програмата цели разгръщане на интегративен подход към проблемите на биоетиката, има изследователска насоченост и като най-важна задача – насърчаване на изследванията в областта на биоетиката у нас. За тази цел в рамките на курсовете по основните дисциплини тя разчита на усвояването на един важен за съвременните дебати и разгърнатите в тях аргументи инструментариум, за прецизността на който философията и философската етика имат съществен принос.

Програмата е отворена за студенти с бакалавърска или магистърска степен по широк кръг хуманитарни и естественонаучни дисциплини, които имат интерес към етическите проблеми, свързани с развитието на биологическите науки и медицината, както и към социалните и политически измерения на проблемите.

Приемът на документи за магистърска програма “Интегративна биоетика” за учебната 2016/2017 година ще се извършва от 15.07.2016 г. до 22.07.2016 г. и от 29.08.2016 г. до 02.09.2016 г.

Мястото за прием е в аудитория 63, етаж ІІІ, сграда Ректорат, Южно крило – от 10.00 до 17.00 часа. Телефон за контакт: (02) 9308 491 (това е временна линия, ще работи в дните на приема).

Информация относно документите и процедурите за кандидатстване можете да откриете тук.

Повече информация за кандидатстване в програмата можете да намерите на страницата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО СЕМЕСТРИ

За допълнителна информация:
доц. д-р Валентина Кънева
Е-mail: vkaneva@phls.uni-sofia.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *