Flyer Workshop in Tutzing 25-6-2023.pdf

Биоетиката и културните различия

ВАЛЕНТИНА КЪНЕВА ДЕВЕТИ СВЕТОВЕН КОНГРЕС ПО БИОЕТИКА НА МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ПО БИОЕТИКА – 3-8 септември 2008 г., Риека, Хърватия В началото на септември 2008 г. в Риека се проведе Деветия световен конгрес на Международната асоциация за биоетика (IAB)1 на тема: “Предизвикателството на междукултурната биоетика през XXI век”. Домакини и организатори на конгреса от хърватска страна бяха […]