Международно лятно училище по биоетика „Биоетиката в контекст IX“

Международно лятно училище по Биоетика “Биоетика – биоправо – политически последици в постпандемичния свят“, 18-23.06.2022г., Загреб, Хърватия International Summer School of Bioethics “Bioethics – Biolaw – Political Consequences in a Postpandemic World”, 18-23.06.2022, Zagreb, Croatia Програмата на събитието может да намерите на сайта на проекта: https://www.fernuni-hagen.de/bioethik/sommerschule-2022.shtml            От 18 до 23 […]

a0270dd4-c9a8-41ce-9acd-9abfc19df2c6

Summer School Bioethics in Context VI: Human Beings – Nonhuman Beings – Nature (прием на документи)

МЕЖДУНАРОДНО ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ПО БИОЕТИКА От 30 юни до 7 юли 2019 г. в град Трогир, Хърватия ще се проведе шестото международно лятно училище по биоетика. Подборът на участниците от Софийския университет ще бъде по документи. Документи за кандидатстване: – кратка автобиография на български език; – мотивационно писмо на английски език (200-300 думи), в което […]

a0270dd4-c9a8-41ce-9acd-9abfc19df2c6

Биоетиката и културните различия

ВАЛЕНТИНА КЪНЕВА ДЕВЕТИ СВЕТОВЕН КОНГРЕС ПО БИОЕТИКА НА МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ПО БИОЕТИКА – 3-8 септември 2008 г., Риека, Хърватия В началото на септември 2008 г. в Риека се проведе Деветия световен конгрес на Международната асоциация за биоетика (IAB)1 на тема: “Предизвикателството на междукултурната биоетика през XXI век”. Домакини и организатори на конгреса от хърватска страна бяха […]