Biopravo1_Face-215x320

Видения в кутията на Пандора. Биоправо. Книга първа, Стоян Ставру

Подзаглавие: „Юридическа митология на човешкото тяло. Флуктуации на правосубектността.„ „С развитието на биотехнологиите и биомедицината редица понятия от социалната и правната сфера бяха поставени пред изпитание. Учени от различни държави отвориха Кутията на Пандора и продължават да ни предлагат невъзможното. Вече няколко десетилетия биоетиката води своите битки за дефиниране на границите в науката. В началото […]

Biopravo2_Face

Видения в кутията на Пандора. Биоправо. Книга втора, Стоян Ставру

Подзаглавие: Мутации при човешката репродукция. Карнавалната смърт – правни аспекти. „Веднъж родило се, биоправото е ангажирано с едни от най-важните въпроси на човешкото съществуване: къде са границите на желанието на едно семейство да има свое дете, когато науката му позволява все повече възможности (какво е основанието да отхвърлим тези възможности); нужни ли са всички онези табута […]

Flyer Workshop in Tutzing 25-6-2023.pdf

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БИОЕТИКА И БИОПРАВО “ТЯЛО И ДОСТОЙНСТВО”

На 18 и 19 октомври 2013 г. в Национален институт на правосъдието ще се проведе ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БИОЕТИКА И БИОПРАВО “ТЯЛО И ДОСТОЙНСТВО” ПРОГРАМА: http://challengingthelaw.com/wp-content/uploads/2013/03/Programa-Biokonferencia.pdf Откриването на конференцията и доклади може да видите тук.

Flyer Workshop in Tutzing 25-6-2023.pdf

Дебат от поредицата „Биоетика и биоправо“

На 6 февруари 2013 г. в Червената къща ще се проведе третия дебат от поредицата „Биоетика и биоправо“ – Дебат 3 „Граници на желанието да имаме дете“  – повече информация тук. Клипове на дебатите от поредицата „Биоетика и биоправо“ може да  видите тук.

Korica_Tialo-e1307812848919

Човешкото тяло като предмет на вещни права, Стоян Ставру

„Многобройните постижения на научно техническия прогрес, развитието на биотехнологиите и нарастващите възможности на генетиката като наука поставят с все по-голяма актуалност въпросите, свързани с отношението на правото към човешкото тяло. Част от тези въпроси са: Собственик ли е човекът на своето тяло и каква е юридическата съдба на последното след настъпването на смъртта? Каква е […]