Flyer Workshop in Tutzing 25-6-2023.pdf

Филм: Бъдещето на храната

Филмът запознава с проблемите около патентоването на генномодифицирани култури и последиците от притежаването на семена и сортове – притежаване не само съдържателно, но и на самата форма на храната изобщо от американската корпорация Монсанто. „Бъдещето на храната“ в YouTube. Линкът е към първата част, останалите 9 също са в YouTube.

Flyer Workshop in Tutzing 25-6-2023.pdf

Филм: GasLand

Филм, разказващ за ефектите от добива на шистов газ върху околната среда и най-вече върху питейната вода. Добивът на шистов газ е свързан с вкарването на стотици тонове отровни химикали под земята при всеки пробив, които могат да се смесят с водата и тя да се отрови. Също водата може да се смеси с газ […]

26053

Етиката в света на биотехнологиите, Станка Христова

„Това са, с една дума, предизвикателствата на биоетиката, предизвикателствата към нашата човешка същност, адващи от на-пъпващите нови технологически възможности за намеса в телата и умовете на човешките същества. Тези възможности основателно са възхвалявани за приноса им за благоденствието на човека. Ние сме дълбоко благодарни на съвременната медицина за многото успехи в битката срещу болести, упадък […]

etikaibioetika-600x600

Етика и биоетика, Анте Чович

Проф. д-р Анте Чович е роден през 1949 г. в гр. Сплит. Завършва философия и латински език във Философския факултет на Университета в Загреб през 1975 г. Защитава докторска дисертация през 1989 г. в областта на философията. От 1976 г. работи в Отдела за философия на Философския факултет в Загреб, където днес е редовен професор. […]

Korica_Tialo-e1307812848919

Човешкото тяло като предмет на вещни права, Стоян Ставру

„Многобройните постижения на научно техническия прогрес, развитието на биотехнологиите и нарастващите възможности на генетиката като наука поставят с все по-голяма актуалност въпросите, свързани с отношението на правото към човешкото тяло. Част от тези въпроси са: Собственик ли е човекът на своето тяло и каква е юридическата съдба на последното след настъпването на смъртта? Каква е […]