Flyer Workshop in Tutzing 25-6-2023.pdf

Филм: Пластмасовата планета

Филмът изостря вниманието към последиците и вредите за околната среда, водите и здравето на съвременния човек от повсевместната употреба на пластмаси  (най-вече 3(PVC), 6(PS) и рециклирани пластмаси с номер 7), които съдържат разрушителни за нормалното функциониране на организма химични вещества като бисфенол А, фталати и др. „Пластмасова планета“ в YouTube.

cover_bioetika

„Биоетика“, Силвия Александрова-Янкуловска

„Настоящето учебно пособие „Биоетика” е предназначено за студентите от различните специалности на професионалните направления „Медицина”, „Обществено здраве” и„Здравни грижи”, по които се провежда обучение в Медицински университет – Плевен. В него е отразено съдържанието на пълния курс по медицинска етика съгласно конкретните учебни планове. Предвидените за практически занятия задачи, учебни игри, казуси за анализ и […]

avtonomia-i-bioetika

Автономия и биоетика. Студии – част първа

Съставител: Валентина Кънева „Проблемът за автономията и границите на автономията е сред най-важните проблеми в съвременните дискусии в областта на биоетиката и медицинската етика. Настоящата антология „Автономия и биоетика. Студии – част първа“ дава отговори на нелеките проблеми на биоетиката. „Какво разбираме под автономия? Къде са границите на неприкосновеното лично пространство? А на толкова желаното […]

razhdaneto-na-bioetikata-albyrt-r-dzhonsyn

Раждането на биоетиката, Албърт Джонсън

„Етиката традиционно говори за безусловно уважение към светостта на живота. Но тази ценност днес става относителна под въздействието на новите медицински технологии, замъглява се сред тревога от това, колко нееднозначен е научният прогрес в плоскостта живот-смърт. За лекари, философи, теолози, прависти, за цялото общество се появява като поле на най-висши залози биоетиката – там, където […]

gen_img_url

Автономия и биоетика. Студии – част втора

Съставител: Валентина Кънева „Принципът на уважение към автономията е възприет като основен в биоетиката и медицинската етика. Но продължават споровете около неговото тълкуване, включително и около тълкуването на самото понятие „автономия“ – дискусиите са както по-общи, така и посветени на конкретни проблеми от медицинската практика и изследвания. А предлаганите решения имат практически следствия, важни за […]