Summer School 2019 (1)

Гостуване на проф. Анте Чович в СУ „Св. Климент Охридски“

Анте Чович, професор по философия в Университета на Загреб, Хърватия Проф. Анте Чович е ръководител на Катедрата по етика към Философския факултет на Университета в Загреб. Председател е на Хърватското биоетическо дружество иорганизатор на много инициативи, свързани с развитието на биоетиката в Хърватия и в региона на Югоизточна Европа. Сред тях важно място заемат Лошинските дни на […]