Flyer Workshop in Tutzing 25-6-2023.pdf

Магистърска програма „Интегративна биоетика“ при СУ „Св. Климент Охридски“

Срок на обучение: 3 семестъра Форма на обучение: редовна Ръководител: доц. д-р Валентина Кънева е-mail: vkaneva@phls.uni-sofia.bg Магистърската програма по Интегративна биоетика към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски” е първата програма у нас, която предлага теоретична подготовка и практическо обучение в интердисциплинарното поле на биоетиката. Програмата цели разгръщане на интегративен подход към проблемите на […]

Flyer Workshop in Tutzing 25-6-2023.pdf

ВТОРА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БИОЕТИКА И БИОПРАВО “ЕТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ГРАНИЦИ В МЕДИЦИНАТА”

На 7 и 8 ноември 2014 г. в Конферентната зала на Софийски университет, Ректорат, Северно крило, ще се проведе ВТОРА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БИОЕТИКА И БИОПРАВО “ЕТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ГРАНИЦИ В МЕДИЦИНАТА” Конференцията се организира от Фондация за развитие на правосъдието по инициатива на д-р Стоян Ставру и екип на магистърската програма “Интегративна биоетика” към […]

Flyer Workshop in Tutzing 25-6-2023.pdf

Гостуване на проф. Томас С. Хофман в СУ „Св. Климент Охридски“

Томас Сьорен Хофман, професор по философия в Университета за дистанционно обучение в Хаген, Германия Томас Сьорен Хофман е професор по философия във Философския институт на Университета за дистанционно обучение в Хаген. Роден е през 1961 г. в град Нойвид на Рейн, Германия. В периода 1979-1986 г. следва философия, протестантска теология и италианска филология в Тюбинген, […]

Flyer Workshop in Tutzing 25-6-2023.pdf

Гостуване на проф. Анте Чович в СУ „Св. Климент Охридски“

Анте Чович, професор по философия в Университета на Загреб, Хърватия Проф. Анте Чович е ръководител на Катедрата по етика към Философския факултет на Университета в Загреб. Председател е на Хърватското биоетическо дружество иорганизатор на много инициативи, свързани с развитието на биоетиката в Хърватия и в региона на Югоизточна Европа. Сред тях важно място заемат Лошинските дни на […]